Om oss

Vestnes Begravelsesbyrå tar hånd om begravelser i lokalområdet i Vestnes, samt nabokommunene Ørskog, Stordal, Haram og Rauma.

Vestnes Begravelsesbyrå AS er en del av Virke gravferd.

Som medlem av Virke gravferd har byrået forpliktet seg til:

 • hensynsfullhet og respekt for de pårørende
 • taushet med hensyn på personlige forhold
 • verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
 • å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
 • forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
 • å gi informasjon om priser
 • spesifiserte regninger for byråets tjenester
 • kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

Virke Gravferd har ca.180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle begravelser i Norge.

Foreningen arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby.

Virke Gravferd har etablert et eget Etisk Utvalg som behandler saker og spørsmål av prinsipiell karakter.

Et eget kvalitetssikringsutvalg på i alt fem medlemmer besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer for god forretningsskikk.

Klikk her for å komme til Virke Gravferds hjemmesider.

Biler

Under vises bilde av Vestnes Begravelsesbyrås biler. Jobben vi gjør har med verdighet å gjøre, det gjelder også bilene vi kjører. For tiden har firmaet to Mercedes V 2015 modeller.

Tjenester

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med et dødsfall. Vi betjener alle typer trosretninger, og vil så langt det lar seg gjøre imøtekomme pårørendes ønsker.

Nedenfor vises en oversikt over hva byrået kan være behjelpelige med:

 • Levering av kiste og utstyr i kisten
 • Nedlegging i kiste
 • Kjøring fra dødssted til seremonisted
 • Avtale tid og sted for begravelse eller bisettelse
 • Bæring ved begravelse
 • Kontakt med prest/taler
 • Trykking av program og takkekort
 • Utforming og bestilling av annonser
 • Blomsterbestillinger
 • Musikere/sangere
 • Pynting og assistanse i seremonien
 • Minnesamvær og bevertning
 • Ordning av nødvendige offentlige papirer
 • Transport av kiste i inn- og utland
 • Salg av gravmonumenter
 • Innskrift og oppussing av gravmonumenter
 • Trykking av minnebok