Priser

Vi har her satt opp minimum og maksimumspriser, slik at det skal være mulig for pårørende å sammenligne priser hos oss med priser hos andre begravelsesbyråer.

Vi gjør oppmerksom på at en mer omfattende prisliste finnes i permen, og at dette eksempelet ikke inneholder alle kostnader som normalt sett påløper i forbindelse med en gravferd.

Etter planleggingsmøte vil alle kunder få prisoverslag med alle tjenester som vi utfører for den spesielle gravferden i god tid før gravleggingen.

Se prislisten her